Guitar Hero
Vũ Điệp
U Lam Nha Hồn
Rocket
Nữ Bộc Mèo
Sango
Saiyan3
Saiyan
Nhatvi
Gaara
slider1
Trang phục
  Xem tất cả
  Tiny Gun- Game bắn súng số 1 Việt Nam[Trailer] Game Bắn Súng Tọa Độ Tiny Gun
  Tiêu điểm tướng
  Minmi

  Minmi

  Sở trường:

  Tướng hỗ trợ trị liệu và bổ sung sát thương phép

  Xem chi tiết
  Tiểu Cạc Cạc

  Tiểu Cạc Cạc

  Sở trường:

  Tướng hỗ trợ triển khai trận pháp

  Xem chi tiết
  Thiên Hạc

  Thiên Hạc

  Sở trường:

  Tướng có khả năng ẩn thân và đóng băng địch

  Xem chi tiết
  Sát Thủ

  Sát Thủ

  Sở trường:

  Ninja có cơ hội kết liễu kẻ địch ngay lập tức

  Xem chi tiết
  Lỗ Hòa Thượng

  Lỗ Hòa Thượng

  Sở trường:

  Tướng cận chiến có thể nhảy vào trận địa địch

  Xem chi tiết
  Thôi Tam Nhi

  Thôi Tam Nhi

  Sở trường:

  Tướng công đơn thể bạo phát cao

  Xem chi tiết
  Hỏa Đức

  Hỏa Đức

  Sở trường:

  Tướng kích hoạt hiệu quả thiêu đốt mạnh

  Xem chi tiết
  Gấu Trúc

  Gấu Trúc

  Sở trường:

  Tướng lợi dụng hiệu quả thiêu đốt tạo sát thương bạo kích

  Xem chi tiết
  La Thư Tỷ

  La Thư Tỷ

  Sở trường:

  Tướng trị liệu có thể phân tán phạm vi độc và thiêu đốt

  Xem chi tiết
  Tam Phong

  Tam Phong

  Sở trường:

  Tướng có thể dùng năng lượng để bảo vệ đội hình

  Xem chi tiết
  Vượn.

  Vượn.

  Sở trường:

  Tướng có bộ kỹ năng phù hợp với mọi loại địa hình

  Xem chi tiết
  Yêu Nữ

  Yêu Nữ

  Sở trường:

  Tướng sử dụng kỹ năng bản thân khống chế tiết tấu trận đấu

  Xem chi tiết
  Quỷ Nổ

  Quỷ Nổ

  Sở trường:

  Tướng tấn công phạm vi rộng và có khả năng gom địc

  Xem chi tiết
  Bá Vương Long

  Bá Vương Long

  Sở trường:

  Tướng có khả năng công toàn bộ địch...

  Xem chi tiết
  Cốt Đầu Lý

  Cốt Đầu Lý

  Sở trường:

  Tướng có khả năng đặt mìn hẹn giờ sát thương cao

  Xem chi tiết
  Hoa Mộc Lan

  Hoa Mộc Lan

  Sở trường:

  Thân thủ phi phàm, gây sát thương áp sát cao...

  Xem chi tiết
  Ma Vương

  Ma Vương

  Sở trường:

  Tướng khống chế đơn thể và gây sát thương diện rộng cực lớn

  Xem chi tiết
  MyMy.

  MyMy.

  Sở trường:

  Tướng khống chế và khiêu chiến đơn thể mạnh nhất...

  Xem chi tiết
  Ngưu Đầu

  Ngưu Đầu

  Sở trường:

  Pháo đài bất khả xâm phạm có khả năng nâng cấp dần

  Xem chi tiết
  Quạ Đen

  Quạ Đen

  Sở trường:

  Tướng bạo phát đa mục tiêu siêu cấp...

  Xem chi tiết
  Thập Tự Quân

  Thập Tự Quân

  Sở trường:

  Tướng thủ triệu hồi giáp và làm tiêu biến sát thương đạn đạo

  Xem chi tiết
  Lilly

  Lilly

  Sở trường:

  Tướng dùng sát thương quần thể và liên tục theo lượt

  Xem chi tiết
  Phúc Kiều

  Phúc Kiều

  Sở trường:

  Tướng có khả năng dội bom phạm vi rộng

  Xem chi tiết
  Lordd

  Lordd

  Sở trường:

  Tướng công bạo phát tuyệt đối

  Xem chi tiết
  RED DRAGON

  RED DRAGON

  Sở trường:

  Tướng công phạm vi lớn...

  Xem chi tiết
  Đường đường

  Đường đường

  Sở trường:

  Tướng có thể bảo vệ và trị liệu đồng đội cực tốt...

  Xem chi tiết
  Nàng tiên cá

  Nàng tiên cá

  Sở trường:

  Tướng có khả năng bạo phát sát thương đơn thể cực mạnh...

  Xem chi tiết
  Minmi
  Tiểu Cạc Cạc
  Thiên Hạc
  Sát Thủ
  Lỗ Hòa Thượng
  Thôi Tam Nhi
  Hỏa Đức
  Gấu Trúc
  La Thư Tỷ
  Tam Phong
  Vượn.
  Yêu Nữ
  Quỷ Nổ
  Bá Vương Long
  Cốt Đầu Lý
  Hoa Mộc Lan
  Ma Vương
  MyMy.
  Ngưu Đầu
  Quạ Đen
  Thập Tự Quân
  Lilly
  Phúc Kiều
  Lordd
  RED DRAGON
  Đường đường
  Nàng tiên cá
  XMinmi
  XTiểu Cạc Cạc
  XThiên Hạc
  XSát Thủ
  XLỗ Hòa Thượng
  XThôi Tam Nhi
  XHỏa Đức
  XGấu Trúc
  XLa Thư Tỷ
  XTam Phong
  XVượn.
  XYêu Nữ
  XQuỷ Nổ
  XBá Vương Long
  XCốt Đầu Lý
  XHoa Mộc Lan
  XMa Vương
  XMyMy.
  XNgưu Đầu
  XQuạ Đen
  XThập Tự Quân
  XLilly
  XPhúc Kiều
  XLordd
  XRED DRAGON
  XĐường đường
  XNàng tiên cá