close
icon lefticon right
Guitar Hero
Vũ Điệp
U Lam Nha Hồn
Rocket
Nữ Bộc Mèo
Sango
Saiyan3
Saiyan
Nhatvi
Gaara
slider1
Trang phục
Tiny Gun- Game bắn súng số 1 Việt Nam[Trailer] Game Bắn Súng Tọa Độ Tiny Gun
Tiêu điểm tướng
Minmi

Minmi

Sở trường:

Tướng hỗ trợ trị liệu và bổ sung sát thương phép

Xem chi tiết
Tiểu Cạc Cạc

Tiểu Cạc Cạc

Sở trường:

Tướng hỗ trợ triển khai trận pháp

Xem chi tiết
Thiên Hạc

Thiên Hạc

Sở trường:

Tướng có khả năng ẩn thân và đóng băng địch

Xem chi tiết
Sát Thủ

Sát Thủ

Sở trường:

Ninja có cơ hội kết liễu kẻ địch ngay lập tức

Xem chi tiết
Lỗ Hòa Thượng

Lỗ Hòa Thượng

Sở trường:

Tướng cận chiến có thể nhảy vào trận địa địch

Xem chi tiết
Thôi Tam Nhi

Thôi Tam Nhi

Sở trường:

Tướng công đơn thể bạo phát cao

Xem chi tiết
Hỏa Đức

Hỏa Đức

Sở trường:

Tướng kích hoạt hiệu quả thiêu đốt mạnh

Xem chi tiết
Gấu Trúc

Gấu Trúc

Sở trường:

Tướng lợi dụng hiệu quả thiêu đốt tạo sát thương bạo kích

Xem chi tiết
La Thư Tỷ

La Thư Tỷ

Sở trường:

Tướng trị liệu có thể phân tán phạm vi độc và thiêu đốt

Xem chi tiết
Tam Phong

Tam Phong

Sở trường:

Tướng có thể dùng năng lượng để bảo vệ đội hình

Xem chi tiết
Vượn.

Vượn.

Sở trường:

Tướng có bộ kỹ năng phù hợp với mọi loại địa hình

Xem chi tiết
Yêu Nữ

Yêu Nữ

Sở trường:

Tướng sử dụng kỹ năng bản thân khống chế tiết tấu trận đấu

Xem chi tiết
Quỷ Nổ

Quỷ Nổ

Sở trường:

Tướng tấn công phạm vi rộng và có khả năng gom địc

Xem chi tiết
Bá Vương Long

Bá Vương Long

Sở trường:

Tướng có khả năng công toàn bộ địch...

Xem chi tiết
Cốt Đầu Lý

Cốt Đầu Lý

Sở trường:

Tướng có khả năng đặt mìn hẹn giờ sát thương cao

Xem chi tiết
Hoa Mộc Lan

Hoa Mộc Lan

Sở trường:

Thân thủ phi phàm, gây sát thương áp sát cao...

Xem chi tiết
Ma Vương

Ma Vương

Sở trường:

Tướng khống chế đơn thể và gây sát thương diện rộng cực lớn

Xem chi tiết
MyMy.

MyMy.

Sở trường:

Tướng khống chế và khiêu chiến đơn thể mạnh nhất...

Xem chi tiết
Ngưu Đầu

Ngưu Đầu

Sở trường:

Pháo đài bất khả xâm phạm có khả năng nâng cấp dần

Xem chi tiết
Quạ Đen

Quạ Đen

Sở trường:

Tướng bạo phát đa mục tiêu siêu cấp...

Xem chi tiết
Thập Tự Quân

Thập Tự Quân

Sở trường:

Tướng thủ triệu hồi giáp và làm tiêu biến sát thương đạn đạo

Xem chi tiết
Lilly

Lilly

Sở trường:

Tướng dùng sát thương quần thể và liên tục theo lượt

Xem chi tiết
Phúc Kiều

Phúc Kiều

Sở trường:

Tướng có khả năng dội bom phạm vi rộng

Xem chi tiết
Lordd

Lordd

Sở trường:

Tướng công bạo phát tuyệt đối

Xem chi tiết
RED DRAGON

RED DRAGON

Sở trường:

Tướng công phạm vi lớn...

Xem chi tiết
Đường đường

Đường đường

Sở trường:

Tướng có thể bảo vệ và trị liệu đồng đội cực tốt...

Xem chi tiết
Nàng tiên cá

Nàng tiên cá

Sở trường:

Tướng có khả năng bạo phát sát thương đơn thể cực mạnh...

Xem chi tiết
Minmi
Tiểu Cạc Cạc
Thiên Hạc
Sát Thủ
Lỗ Hòa Thượng
Thôi Tam Nhi
Hỏa Đức
Gấu Trúc
La Thư Tỷ
Tam Phong
Vượn.
Yêu Nữ
Quỷ Nổ
Bá Vương Long
Cốt Đầu Lý
Hoa Mộc Lan
Ma Vương
MyMy.
Ngưu Đầu
Quạ Đen
Thập Tự Quân
Lilly
Phúc Kiều
Lordd
RED DRAGON
Đường đường
Nàng tiên cá
XMinmi
XTiểu Cạc Cạc
XThiên Hạc
XSát Thủ
XLỗ Hòa Thượng
XThôi Tam Nhi
XHỏa Đức
XGấu Trúc
XLa Thư Tỷ
XTam Phong
XVượn.
XYêu Nữ
XQuỷ Nổ
XBá Vương Long
XCốt Đầu Lý
XHoa Mộc Lan
XMa Vương
XMyMy.
XNgưu Đầu
XQuạ Đen
XThập Tự Quân
XLilly
XPhúc Kiều
XLordd
XRED DRAGON
XĐường đường
XNàng tiên cá